۱۱ طرح روشنایی معابر و خیابانهای سطح شهر

۱۱ طرح روشنایی معابر و خیابانهای سطح شهر با حضور فریدون حسنوند در شهرستان اندیمشک به بهره برداری رسید