نشست شورای اداری شهرستان‌ اندیمشک

 حضور فریدون‌ حسنوند در نشست شورای اداری شهرستان‌ اندیمشک

در خصوص تجلیل از مدیران تلاشگر، دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان اندیمشک