مراسم اهداء جوایز همایش پیاده روی خانوادگی

حضور فریدون حسنوند در مراسم اهداء جوایز همایش پیاده روی خانوادگی و تجلیل از هیئت های ورزشی شهرستان اندیمشک