زیباسازی و اصلاح هندسی نمای میدان راه آهن

بازدید فریدون حسنوند از میدان راه آهن اندیمشک به منظور زیباسازی و اصلاح هندسی نمای میدان