شورای اشتغال اندیمشک با حضور استاندار

جلسه شورای اشتغال با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس و استاندار خوزستان برگزار شد