جلسه هماهنگی مناطق نفت خیز شهرستان اندیمشک

جلسه هماهنگی مناطق نفت خیز شهرستان اندیمشک با حضور آقای ناصری مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان و هیئت همراه در اندیمشک