بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از اندیمشک

بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از میدان جدید در خیابان امام (ره) ، بررسی طرح های پیشنهادی ترافیکی ، احداث میدان جدید کوی فرهنگیان ، طرح کندرو،فضای سبز و کانال کوی ولایت ، اجرای جدول بندی و آسفالت کوی رسالت ، احداث مجموعه بزرگ ورزشی اندیمشک شامل استخر، زورخانه، چمن و سالن ورزشی ، اصلاح کانال علی کمال