اختتامیه مدرسه فوتبال یادآوران دوکوهه

حضور فریدون حسنوند در مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال یادآوران دوکوهه اندیمشک
ورزشگاه شهید سروندی