احداث میدان جدید کوی فرهنگیان

بازدید فریدون حسنوند از جانمایی طرح ترافیکی و احداث میدان جدید کوی فرهنگیان