آماده سازی گلزار شهدا اندیمشک

آماده سازی گلزار شهدا اندیمشک با حضور فریدون حسنوند جهت تحویل سال نو