سخنرانی دکتر فریدون حسنوند در نشست شورای اداری استان و کارگروه ملی مقابله با ریزگردها با حضور رئیس جمهور

سخنرانی دکتر فریدون حسنوند در نشست شورای اداری استان و کارگروه ملی مقابله با ریزگردها با حضور رئیس جمهور

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 480
  • 1395/12/07
دریافت