نشست فریدون حسنوند بهمراه معاون اداره کل نوسازی استان، فرماندار و مسئولین شهرستان با معاونین بنیاد برکت در راستای اجرایی کردن مصوبات ستاد اجرایی فرمان امام تهران