حضور فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو