حضور فریدون حسنوند در نشست مجمع نمايندگان استان خوزستان با سرادر اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران