تبلیغات

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: چهارم آذر ماه یادآور هجوم بی رحمانه و غیر انسانی دشمن بعثی، و مقاومت جانانه مردم اندیمشک است.

ثبت حماسه چهارم آذر در تقویم ملی مطالبه دیرینه مردم اندیمشک

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: چهارم آذر ماه یادآور هجوم بی رحمانه و غیر انسانی دشمن بعثی، و مقاومت جانانه مردم اندیمشک است. ف...

مصاحبه و سخنرانی ها