فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با رهیاب با انتقاد از کاهش بودجه خوزستان در بودجه ۹۵ می‌گوید: کاهش بودجه خوزستان در بودجه سال ۹۵ در مجلس قبلی به تصویب رسید نسبت به برخی از شاخص‌های استان خوزستان در این بودجه کم‌توجهی شده است.

وی می‌افزاید: خوزستان نه‌تنها در سرجمع اعتبارات کلی افزایش بودجه نداشته است بلکه نسبت به سایر استان‌ها کاهش هم داشته است یعنی دو برابر ضرر کرده‌ایم چون هم افزایش نداشته‌ایم و هم نسبت به سایر استان‌ها کاهش بودجه داشته‌ایم.

حسنوند تصریح می‌کند: خوزستان چند هزار میلیارد تومان به اسم عوارض به خزانه کشور واریز می‌کند طبق قانون باید بخشی از آن به استان برگردد که از این مازاد هم نهایتاً دو میلیارد تومان به استان خوزستان در سال گذشته اختصاص پیداکرده است این هم یکی از اشکالات جدی در این حوزه اعتبارات مازاد است.

نماینده مردم اندیمشک تأکید می‌کند: در بحث تخصیص هم ما متعرض و نگران هستیم برای تخصیص باید نگاه به محرومیت‌ها، پروژه‌ها و مشکلات منطقه شود که متأسفانه خوزستان در تخصیص هم مورد لطف آقایان قرار نگرفته و به خوزستان ظلم شده است.