مـنتخبی از سخنرانی فریدون حسنوند در همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی

آقـای حسنوند با نگاهی به گـذشته سخنان خود را آغاز نمود که :
از روز اولی که با لطف خداوند و یاری شما مردم، بنده به مجلس شورای اسلامی پا نهادم، از همان روز اول احساس بنده این بود که این شهر در یک افسردگی عمومی و خاموشی و رکود بسر میبرد !
این رکود فقط در حوزه های عمرانی و سیاسی نبود، حتی در رفتارهای اجتماعی مردم نیز آشکار بود، بطوری که حتی مردم رغبتی به آب و جارو کردن جلوی منزل خود نشان نمیدادند، زیرا وقتی آدمی، امـید به آینـده را در افق دیدگاه خود نبینـد، شاید افسردگی تمام وجود او را بگیرد !
این جامعه به نظر ما به یک نشاط و پویایی و زنده شدن مجدد نیاز داشت

?نماینده محترم مردم شریف اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اضافه نمودند که:
خداوند را شاکریم بعد از حدود ۱۰ ماه، امروز اندیمشک در همه زمینه ها در حال حرکت میباشد
اما این حرکت شروع شده و پایان این حرکت حتما باید عمران،توسعه، پیشرفت، سازندگی، اشتغال و اقتصاد خوبی را برای اندیمشک به ارمغان بیاورد

?حـسنوند در مــورد پــارک فــدک سخنانی به میان آوردند که :
در خصوص پارک فـدک باید عـرض کنم که از سالهای قبل توافقاتی مابین وزارت نیرو و وزارت جـهاد که با حـفظ مالکـیت برای سـازمان آب و بـرق و سـد دز است، ۵۰۰ هــکتار از ایـن محـل به مجموعه پـارک جـنگلی فـدک اختصاص یابد .
یـک پـارک جــنگلی که همـزمان ۵۰ هزار نفر از آن استـفاده نمایند
پـارکی که فقط درختکاری نبود،
بـلکه تـله کابین، دریـاچـه مصـنوعـی، انواع بازی ها، و هر تپه ای برای موضوعی همـچون تپـه غـذا، تپـه کتـاب، تـپه ورزش طراحـی شده، با پارکینگ های متعدد و سرویس بهداشتی و….
امــا رعـد و بـرقی آمـد و این مـوضوع را سـوزاند !
ولــی باز خــداوند بلـند مرتبه، بــاران رحـمت خود را بر بالای سـر این مجـموعـه آورده اسـت
ان شاء الله با همت همه مسئولین و مـردم و اراده ی همـگانی این مجمـوعه را تکمیل خواهیم نمـود.

✔️رئیس کمـیسیـون انـرژی مجلس بیان داشتند که :
امـسال حدود ۲ میـلیـارد تـومان استاندار محـترم خوزستان، ۱ میـلیارد تومان در کمیته برنامه ریزی آقای فرماندار، ۳ مـیلیارد تـومان وزارت نـفت پـیش بینی شده اسـت که به لطف خداوند در سال آینده برای تکمیل پـارک فـدک شروع خـواهیم کرد

?حـسنوند از تخلیـه شدن انـرژی جـوانان و مـوتور سوران در پـیست مـوتور سواری حمایـت و اظهار داشتــند که :
پیست موتـور سواری که چند صـد میلیون تومان در آن هـزینه شد را نیمه تمـام رها کردند، که امسال بیش از یـک میلیارد تـومان وزارت نـفت برای آن در نظر گرفته است که این پیست در آینده ای نزدیک در خدمت موتورسواران و جوانان عزیز قرار بگیرد.

☑️فـریدون حــسنوند از جاده پـارک فدک و نامگذاری آن و علت این نـامگذاری با دلیل بسیار پسندیده و زیبایی سخن گفتند که:
جاده پارک فدک را بنام شهیدان مدافع حرم نامگذاری کرده ایم
چون شهـیدان والاترین مقام را نزد خداوند دارند و ما نیز این راه پـارک فدک را بدلیل اینکه تا بلندای شهـرمان پیش میرود را بنام شهیدان مدافع حـرم نامگذاری نموده ایم که تا بلندترین جایگاه شهرمان اندیمشک نیز به نام این عزیزان والامقام باشد

?ایشان در ادامه افـزودن که :
پـارک قـلعه مخـتار را در سال آینده به لطف پروردگار احیـا خـواهیم کـرد تا همـگان بدانند که پـارک قلعه مخـتار شخـصی نـبوده بلکه متعلق به تمام مردم این شهرستان بوده و هسـت !

?حـسنوند تـاکید نمـودند که :
در خـصوص انتخابات پـیش رو ، شورای شهـر از مردم انتظار میرود که هـفت نفر آدم قـوی،متخـصص،متعهد،دلسـوز،
پاکـدست ، مـردمی و کـاربلد که با مسئولین شهر ،فرماندار و نماینده شهر هماهنگ باشند برای پیشبرد پروژه های عمرانی شهرستان را انتخاب نمایند

?در ادامه ایشان بیان داشتنـد که :
در سال ۹۶-۹۷ به لطف خداوند ۱۰۰ پروژه اعم از انواع مکانهای ورزشی، آموزشی، درمانی و عمـرانی با موضوعات مخـتلف به اتمـام خواهد رسید،
*پیست موتور سواری
* احداث دو استخر اختصاصی برای بانوان
*یک سالن اختصاصی برای بانوان
*یـک استـخر برای کـوی لـور
*احــداث سـالن تـیر انـدازی
* تـکمیل گود زورخـانه انـدیمشـک

?دکـتر حسـنوند از مـدیران نـاتـوان و تـابلو شدن آنان نـزد مـردم اینـگونه سخن گفتند که :
مـسئولین و مـدیـران نـاتـوان و ناکارآمـد قطعـا در هـرشهـری که بـاشند برای مـردم آن شهر ” تـابلو ” خـواهند شد !!
و اگـر تغییر کـردند ،مـردم آگاه هستند که از ناتوانی آن مدیر بوده که امـروز وی عزل گردیده اسـت !

☑️حسنوند در پایان سخنان خود یادآور شدند که :
در روز ۵ پنجم فروردین یک همایش بزرگ عمومی با حـضور اقشـار مختلف مـردم در استادیوم شهید سروندی خواهیم داشت