رییس کمیسیون انرژی مجلس از تقدیم گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص مشکلات اخیر استان خوزستان به هیئت رییسه مجلس خبرداد.

فریدون حسنوند درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تقدیم گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اتفاقات اخیر به هیئت رییسه مجلس خبر داد و گفت:گزارش تهیه شده کمیسیون گزارش جامعی بوده که پس از اعزام گروه کمیته نیرو به استان خوزستان و بازدید و مصاحبه با مسئولان دستگاه های مختلف،در حوزه ریزگردها ومنشاء آن تدوین شد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه برای تهیه گزارش پیشهادات مختلف بررسی شد،افزود:کمیسیون انرژی جلسه ای با وزرای نفت و نیرو و رییس سازمان محیط زیست داشت و همچنین پس از حضور هیئت دولت درخوزستان پیشنهاداتی مطرح شد که در گزارش جمع بندی و جامع آمده است.

اختصاص 100 میلیون دلار به خوزستان برای رفع مشکلات ریزگردها

حسنوند بااشاره به اینکه درگزارش پیشنهادات کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات خوزستان ذکر شده است،ادامه داد:بخشی از پیشنهادات مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی و بخشی مستلزم تصمیمات هیئت دولت و رییس جمهور است که امیدوارم رییس مجلس اجازه دهد که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده برای رفع مشکلات،تصریح کرد:اختصاص 3 درصد از پیمانهای نفتی و گازی به مناطق نفت خیز،اختصاص 100 میلیون دلار به خوزستان که در مجلس تصویب شده است،همچنین تکمیل پروژه 550 هزارهکتاری مقام معظم رهبری و طرح جامع آب کشور باید توسط دستگاه های اجرایی و عملیاتی کشور اجرا و توسط دستگاه های نظارتی رصد شود.