فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص تهدید دولت ترکمنستان در موضوع قطع صادرات گاز به ایران به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:این خلاف تعهدات عرف دیپلماتیک است، که کشوری تمام قواعد و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و به نوعی یک باجگیری دولتی را انجام می دهد و به دلیل اینکه ایران به گاز ترکمنستان نیاز دارد، هر دفعه بنابر بهانه ها و دلایل غیرموجه به قطع گاز تهدید می کند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه مجلس شورای اسلامی این حرکت ترکمنستان را یک باجگیری دولتی و بین المللی می داند،افزود:قطعا مجلس و کمیسیون انرژی در برابر این موضوع ایستادگی می کند و دولت را به قطع واردات گاز از ترکمنستان ملزم می کند.

حسنوند با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس و با توجه به حجم تولید گاز درکشور درحال حاضر و تامین تمامی نیازهای کشور،الزام و تکلیف قانونی برای دولت صادرات گاز است، ادامه داد: ایران به دنبال صادرات گاز به کشورهای همسایه،آسیای میانه و حتی اروپا و قطعا هیچگونه نیازی به گاز ترکمنستان ندارد.

وی با تاکید براینکه اگر ترکمنستان بخواهد به بازی باج گیری خود ادامه دهد،قطعا وزیر نفت به مجلس فراخوانده می شود،یادآور شد:قطعا از دولت خواسته می شود که این آخرین دفعه ای باشدکه شیر گاز توسط ترکمنستان قطع و وصل می شود و مجلس این موضوع را ازجانب ترکمنستان یک تهدید برای کشور تلقی می کند.

حسنوند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به هیچ وجه این تهدیدات باج گیرانه را تحمل نمی کنند،افزود:مجلس،دولت و وزارت نفت را به قطع واردات گاز از ترکمنستان و صادرات به کشورهای همسایه مکلف خواهد کرد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،دولت ترکمنستان باید به عرف دیپلماتیک و تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و این موضوع نه تنها موجب بی اعتمادی ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نسبت به بی اعتمادی آنها می شود،تصریح کرد: دولت ترکمنستان تاکنون بدعهدی هایی در این زمینه داشته و چندبار در فصل زمستان و نیاز مردم منطقه، ایران به قطع گاز موضوع تهدید کرده و به دنبال افزایش قیمت گاز بوده که این حرکت این یک باج گیری است و قطعا مجلس و دولت زیر بار این باجگیری ها نخواهد رفت.