رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان خوزستان با بیان اینکه نواختن بر طبل نداشته ها و کمبودها در استان نتیجه ای جز افسردگی جامعه نخواهند داشت؛ افزود: ما مسئولان باید خوزستان را با تکیه بر ظرفیت های بی بدیل خود از این وضعیت نامطلوب خارج کنیم.

فریدون حسنوند اظهار داشت: استان اصفهان مانند خوزستان ظرفیت هایی داشته است که پارامترهای خاص خود داشته است؛ در سران دو جناح حاکم در کشور اصفهانی های قدری وجود دارد اما آنها در توسعه استان خود هم قسم شده اند.

وی گفت: آیا در زمان جنگ مسائل قومی وجود داشت ؟یا همه با هم عرب بختیاری و لر و ترک از سرزمین مان دفاع کردیم حال چه شده است که به جان هم افتاده ایم و تاب تحمل انتصاب مدیری غیر از قوم خود را در استان نداریم. جزیره ای عمل کردن ما نیز آفتی دیگری ست که بلای جان ما شده است همه ما باید نگاه منطقه ای و استانی داشته باشیم. باید انگیزه و نشاط و امید در مردم تزریق کرد.نشاط که فقط ساز و آواز نیست باید در موضوعات مختلف نشاط ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه باید فضای سیاسی استان را تلطیف کرد یادآور شد: باید خط قرمز جناح های سیاسی استان خوزستان توسعه استان باشد.هنر می توان تلطیف کننده فضای سیاسی استان باشد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت:عدم انتخاب وزیر خوزستانی تقصیر خود ماست .چون هر خوزستانی که برای وزارت مطرح شد پوشه های تخریبی از استان به تهران گسیل شد؛ مثلا برای عدم انتخاب من به عنوان رییس کمیسیون انرژی مجلس بزرگان خوزستانی و نمایندگان خوزستان و برخی مدیران خوزستانی بسیار تلاش کردند.

فریدون حسنوند در پایان از اختصاص 3 درصد از درآمدهای نفتی و 3 درصد از قراردادها و پیمان هایی نفتی که در خوزستان منعقد می شوند به دستور رییس جمهور به استان خوزستان خبر داد.