رییس کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که در نشست آتی اوپک باید تصمیمات مهمی در خصوص تعیین سقف تولید نفت کشورها اتخاذ شود، و با حاکمیت روح اقتصادی بر این اجلاس، قیمت نفت نیز به سرعت افزایش می یابد.

فریدون حسنوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست آتی اوپک گفت: اوپک درحال حاضر با چالش ها و مسایلی روبه رو بوده که “باکیندو” باید به بهترین نحو آن را مدیریت کند و در نشست آتی اوپک باید تصمیمات مهمی درخصوص کاهش سقف تولید نفت توسط کشورهای تولیدکننده و فریزنفتی اتخاذ شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تمامی اعضای اوپک خواستار افزایش قیمت نفت هستند، افزود:احتمالا در نشست آتی اوپک در وین اعضاء به یک فرمول واحد دست پیدا کنند تا علاوه بر ثابت نگه داشتن سقف تولیدات در میزانی معین ایران نیز بتواند به سهم خود پیش از تحریم ها دست یابد.

روح سیاسی نباید بر  نشست روز آتی اوپک حاکم شود

حسنوند با اشاره به اینکه ایران با تدابیری ویژه اثرات مخرب کاهش قیمت نفت را کنترل کرده است،ادامه داد:کشورهای اصلی تصمیم گیرنده اوپک ایران،عربستان و عراق هستند و سایر کشورهای عضو اوپک همانند کویت و عمان مشکل و چالش چندانی نداشته اند که اگر این کشورها به تفاهم برسند،سایر کشورها نیز به فریز نفتی خواهند پیوست و  اگر به جای روح سیاسی، روح اقتصادی که هدف اصلی ایران است، بر این نشست حاکم شود، قطعا اعضای اوپک برای تعیین سقف به تفاهم می رسند.

وی با بیان اینکه سیاست ایران حاکم شدن شرایط قبل از تحریم ها برای مشخص شدن سقف تولیدات است، یادآور شد:دیپلماسی نفتی ایران همواره در سال های اخیر تاکید بر پایداری بازار نفت و بازگشت اوپک به ماهیت اصلی خود و مدیریت عرضه در بازار نفت بود و درمورد میزان تولید نیز بر مدیریت اوپک در بازار تاکید شده است و وزیر نفت ایران بارها در اظهارات خود بر پایداری بازار نفت با حاکمیت روح اقتصادی به دور از سیاسی کاری تاکید کره است.

افزایش سریع قیمت نفت با تعیین سقف تولید

حسنوند با اشاره به اینکه با تعیین سقف تولید برای هرکشور از نابسامانی های بازار نفت کاسته می شود،تصریح کرد:اگر در اجلاس روز آتی   اوپک در وین کشورهای تولیدکننده بر روی میزان تولید نفت به توافق برسند و برخی کشورها دامپینگ در بازار نفتی را کنار بگذارند،قیمت نفت در بازارهای جهانی به سرعت افزایش می یابد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تحرکات اخیر دبیرکل اوپک برای تفاهم بر سر تعیین سقف تولید نفت افزایش قیمت نفت تا حدود 55 الی 60 دلار است، تصریح کرد:رایزنی ها برای تعیین مکانیزم جهت رسیدن به این هدف صورت گرفته است و این تحرکات تا زمان دستیابی به هدف افزایش قیمت نفت توسط آقای “بارکیندو” ادامه خواهد یافت.