فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیسیون محیط زیست ویتنام دیدار و گفت و گو کرد.
عکس : محمدرضا زرندوش
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 10:55